Berckepoort. (Foto: Privé)
Berckepoort. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Dordrecht krijgt informatie-punt

Het Augustijnenhof heeft besloten om haar activiteiten uit te breiden met een Historisch Informatie Punt (HIP). Een HIP informeert zowel bewoners en bezoekers van de stad, alsook de jeugd, met educatieve programma's over de geschiedenis van de stad, haar vroegere bewoners en haar monumentale panden.

Door Eline Lohman

DORDRECHT - Vier jaar geleden is het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum het Augustijnenhof gestart in het Hof. "In deze vier jaar hebben de medewerkers door de talloze spontaan binnenwandelende bezoekers ervaren dat er stijgende behoefte is aan cultuurhistorische en daarop gerichte toeristische informatie, die dieper gaat dan wat nu wordt geboden," vertelt Jan Willem Boezeman. "Deze bezoekers komen uit alle windstreken, uit eigen stad en omgeving, uit binnen- en buitenland. Menigeen wil worden geïnformeerd over de historische 'Points of Interest' van de stad en blijkt zich niet bij het daartoe bestemde pand 'Intree Dordrecht' aan de Spuiboulevard te hebben gemeld. Vaak is dat te verklaren door het feit dat men de stad binnenkomt via de Merwekade of de Buiten Walevest."

Toen ontstond het idee om de stad te verrijken met een HIP. "In tegenstelling tot veel andere steden beschikt Dordrecht niet over een HIP. Evenmin beschikt Dordrecht over een historische of heemkundige vereniging met een eigen onderkomen, zoals dat in veel andere plaatsen - en zeker in de omringende gemeenten - wel het geval is." Een HIP informeert zowel bewoners en bezoekers, alsook de jeugd met educatieve programma's op een toegankelijke wijze over de geschiedenis van de stad, haar vroegere bewoners en haar monumentale panden. Feitelijk is het HIP het 'Historisch VVV' van de stad.

De locatie die het Augustijnenhof – dat gevestigd blijft in het Hof – op het oog heeft voor het HIP is De Berckepoort. Jan Willem: "Het Augustijnenhof zou haar HIP het liefst als tweede locatie willen vestigen in het pand Berckepoort, aan de zijde van de Voorstraat, de voormalige foyer van het theater. Deze strategisch gelegen locatie heeft voor bezoekers van de stad een uitnodigende uitstraling die recht doet aan het 'Historisch VVV' dat Dordrecht zo hard nodig heeft. Op deze manier zou dit gedeelte van het complex alsnog de cultuurhistorische bestemming kunnen krijgen die de stad in haar oorspronkelijke plannen heeft geformuleerd."

Het is nog niet duidelijk wat de definitieve bestemming van het pand de Berckepoort wordt. De Berckepoort staat al leeg sinds stichting ToBe in 2014 is vertrokken naar het Energiehuis. Het Augustijnenhof wil met haar 'HIP Dordrecht' startklaar zijn bij aanvang van het historisch jubileumjaar 2020, waarin Dordrecht haar 800-jarig bestaan als stad viert en er vanwege de vele activiteiten daarbij een grote toeloop van bezoekers te verwachten is.

Meer berichten