Oude banden worden aangehaald met jubileumconcert

Drechtstad muziekvereniging en de Ontwaking uit Deurne (België) geven op 27 oktober een gezamenlijk jubileumconcert. Beide orkesten vieren dit jaar hun jubileum: De Ontwaking 100 jaar, Drechtstad Muziekvereniging 50 jaar.

Dordrecht - Samen bestaan deze twee jubilerende orkesten dit jaar 150 jaar. Dat wordt gevierd met twee uitwisselingsconcerten. 

Het eerste concert vindt op zondag 27 oktober om 14:30 uur plaats in kerkgebouw de Rank, Dubbelsteijnlaan-west 70 in Dordrecht. Voor de toegang tot het concert wordt uw financiële bijdrage erg gewaardeerd.

Voor het tweede uitwisselingsconcert, op zondag 24 november, zullen de fans wat verder moeten reizen, want dat vindt in Deurne, bij Antwerpen plaats. Gegevens over de exacte tijd en plaats zijn te zijner tijd op de website van Drechtstad te vinden.

Het is overigens niet de eerste keer dat beide orkesten samen muziek maken. In 1960 vond er ook al een uitwisselingsconcert plaats met de toen 40-jarige Ontwaking uit Deurne. De Drechtstad Muziekvereniging bestond toen nog niet, dat was toen nog Arbeiders Harmonievereniging de Volharding.

Arbeiders Muziekvereniging de Volharding fuseerde in 1969 met het Dordrechtsch Harmoniegezelschap de Bazuin en Het Dordrechtsch Harmoniekorps, gezamenlijk gingen deze korpsen verder onder de naam Drechtstad Harmoniekorps. In 1996 werd de naam gewijzigd in Drechtstad Muziekvereniging.

Een leuke wetenswaardigheid, hun voorzitter Zeeg Mulder was zestig jaar geleden ook al van de partij bij het uitwisselingsconcert.


Meer informatie over Drechtstad muziekvereniging en het jubileumconcert is te vinden op:
http://www.drechtstadmuziek.nl/jubileumconcert-samen-met-de-ontwaking-uit-deurneb/

Meer berichten