En de winnaars van de Dordtse Puienprijs 2019 zijn....

Vanavond heeft de Vereniging Oud-Dordrecht voor de tweede keer de Dordtse Puienprijs uitgereikt aan eigenaren van de meest geslaagde gevelrestauratie van de afgelopen twee jaar. In 2017 besloot de Vereniging tot het instellen van een Dordtse Puienprijs in de hoop eigenaren te bewegen hun pui te verbeteren. Hiermee beoogt de Vereniging een fraaier straatbeeld in onze historische binnenstad te ondersteunen.

Dordrecht – De Puienprijs in de categorie 'woon- winkelpand' ging naar de Visstraat 27. En die in de categorie 'herbestemming' ging naar de Binnen Kalkhaven 5ABC. Naast de Puienprijs werd er in beide categorieën ook een Publieksprijs uitgereikt. Dordtenaren mochten gedurende de afgelopen vijf weken via de website www.dordtsepuienprijs.nl hun voorkeur kenbaar maken. En dat deden ze. In de categorie 'woon- winkelpand' was het tot het laatste moment een nek-aan-nek race. Uiteindelijk won de restauratie van het pand Voorstraat 341. In de categorie 'herbestemming' won de 'Nieuwe LTS' aan de Reeweg Oost 123 met een ruime meerderheid van stemmen.

Dordtse Bronnen

Tijdens de feestelijke avond heeft de voorzitter van de Vereniging Oud-Dordrecht ook bekend gemaakt dat de Dordtse Bronnen voortaan op haar website te raadplegen zullen zijn. Behalve de twee eerder in boekvorm gepubliceerde bronnen, zijn er maar liefst vijf 'nieuwe' transcripties van 16de-eeuwse bronnen op de website geplaatst. Deze ingangen tot de gegevens in soms moeilijk leesbare en niet in Dordrecht zelf aanwezige bronnen zullen voor veel onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn. Het is de bedoeling de reeks nog verder uit te breiden. Vrijwilligers die een belastingkohier of andere Dordtse bron hebben bewerkt, worden van harte uitgenodigd zich te melden. De reeks Dordtse Bronnen is een samenwerkingsproject met het Regionaal Archief Dordrecht.

Meer berichten