Dordrecht krijgt nieuwe stadsdichter

Dordrecht krijgt begin 2020 weer een stadsdichter. De nieuwe wordt door een jury verkozen tijdens een avond waarop drie geselecteerde kandidaten een gedicht voordragen rond het thema 800 jaar Dordrecht. De jury maakt deze selectie uit kandidaten die door Dordtenaren worden voorgedragen of die zich zelf melden. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, is aanmelden in november-december mogelijk.

Dordrecht - Met het voorstel voor de benoeming van de stadsdichter geeft het college gehoor aan de wens van de gemeenteraad. Die vroeg in juli om na vijf jaar het stadsdichterschap weer nieuw leven in te blazen. Dordrecht was in 2001 de tweede stad van Nederland die een stadsdichter aanstelde (Jan Eijkelboom), na zijn overlijden in 2008 volgde Marike van Leeuwen hem in die functie op tot 2014. Het college stelt voor de stadsdichter een vergoeding van €5000 per jaar te geven, plus €2000 voor het organiseren van activiteiten. De stadsdichter levert daarvoor minstens acht keer per jaar een bijdrage bij officiële gebeurtenissen in de stad.

Jury
Het college stelt een jury voor van drie deskundige leden die een verbinding hebben met de culturele sector in Dordrecht. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel.

Meer berichten