Nieuwbouw Visscher's Dijck
Nieuwbouw Visscher's Dijck (Foto: Ferry Visser)

'Project Visscher's Dijck' nadert eindfase

Ruim een jaar geleden begon de sloop en sanering van een aantal karakteristieke oude Dubbeldamse huizen en de daarbij behorende schuren aan de Vissersdijk. Daarna werd het terrein bouwrijp gemaakt voor 22 ruime nieuwbouwwoningen.

Door: Ferry Visser

Wie nu over de Vissersdijk rijdt, ziet dat alleen de nieuwe dijkwoningen nog zijn ‘ingepakt’. Uiteraard is dit gedaan voor de veiligheid van werklieden en de vele weggebruikers die via dit stukje dijk richting Stadspolders of Dubbeldam rijden. De dijkwoningen zullen het laatst worden opgeleverd en dat kun je ook wel zien.


Dijkwoningen nog in de 'verpakking'. Foto: Ferry Visser


Kijk je tussen de hoge huizen door dan zie je de lager gelegen fraaie, met riet bedekte woningen, die ook voorzien zijn van zonnecollectoren. Er is duurzaam gebouwd, want behalve zonnepanelen en een warmtepomp zijn de huizen volledig elektrisch en dus niet aangesloten op het gasnet. Niet alle woningen zijn voorzien van een rieten dak. De woningen die grenzen aan Klein Kruithof zijn i.p.v. riet, voorzien van dakpannen en zonnepanelen.


Uitzicht Klein Kruithof op nieuwbouw. Foto: Ferry Visser. 

Voordat de bouw begon, waren er toch wel wat puntjes die de omwonenden op tafel hadden gelegd. Een van die punten was in ieder geval ‘angst voor scheuren in hun woningen’. In ieder geval schiet de bouw op, horen we (nog) niets over eventuele. scheuren en als het een beetje mee zit worden de meeste woningen in het voorjaar van 2020 opgeleverd.
Als het project is afgerond zal het best wennen zijn voor iedereen. Op één of andere manier zorgen met name de hoge dijkwoningen voor een nauwer lijkende schaduwrijke Visserdijk. Fietsers en wandelaars zullen dadelijk nog beter moeten opletten. Er zullen beslist meer auto’s op de eens zo rustige dijk gaan rijden.


Nieuwbouw en voormalige woningen Visscher's Dijck. Foto: Ferry Visser

Meer berichten