Wantijbrug vanaf 20 januari tijdelijk afgesloten

Op 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug en gaat de brug voor twee en een halve maand dicht. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug.

Dordrecht - De N3 gaat dicht tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid over de A16 en de A15. Vervoer van gevaarlijke stoffen moet via de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft dit besluit van minister Van Nieuwenhuizen vandaag met een persbericht bekend gemaakt.

Wethouder bereikbaarheid, Rik van der Linden: "Natuurlijk is de gemeente niet blij met de afsluiting van de Wantijbrug omdat we grote verkeershinder verwachten in en rond onze stad. We hebben uitgebreid gesproken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over alle mogelijke alternatieven. Daaruit bleek dat alleen bij volledige afsluiting van de brug de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 gegarandeerd kunnen worden. Daarom is er, hoe vervelend ook, geen andere optie dan volledige afsluiting."
Het ministerie beseft dat Dordrecht en de regio hier overlast van ondervinden en heeft middelen vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wethouder Van der Linden: "Het is goed dat deze extra middelen zijn vrijgemaakt. Samen met Rijkswaterstaat bereiden we de maatregelen nu voor. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties." Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. Wethouder Van der Linden doet daarvoor ook een beroep op de inwoners en bedrijven: "Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Neemt u toch de auto, reis dan buiten de spits. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft."

De twee beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertonen slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat vervangt de beweegbare brugdelen voor zwaardere brugdekken. Daarvoor moet de constructie van de kelder daaronder worden versterkt. Daarnaast worden de systemen voor de bediening, besturing en bewaking vervangen omdat zij aan het einde van hun technische levensduur zitten. Om de werkzaamheden uit te voeren, moet een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. Daardoor is de brug aan het begin van de renovatiewerkzaamheden onvoldoende sterk voor het (zware) vrachtverkeer. Verder worden er reparaties uitgevoerd aan het beton. 

De Wantijbrug is de eerste van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die gerenoveerd wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maakt Rijkswaterstaat gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo krijgt de Wantijbrug als eerste brug in Nederland een nieuwe standaard voor de bediening, besturing en bewaking van bruggen. Dit wordt later ook toegepast bij andere bruggen die gerenoveerd worden. Standaardisering maakt het beheer efficiënter en veiliger.

Meer informatie over de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzh.
 

Meer berichten