Verhalen van Dordrecht

Op 13 november verschijnt het gebruikelijke najaarsdeeltje in de serie Verhalen van Dordrecht. Het is no. 38 en heeft als titel "De Dordtse letteren 1572-2019". De schrijver is Kees Klok, de bekende Dordtse historicus/letterkundige.

Dordrecht - De Dordtse Letteren 1572-2019 geeft een beknopt overzicht van het literaire leven in Dordrecht. In de jaren zeventig van de 16de eeuw vestigde zich een aantal uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige boekdrukkers en -verkopers in Dordrecht, dat daarmee een belangrijk centrum van de boekenbranche werd. In de eerste helft van de 17de eeuw kende het literaire leven een hoogtepunt met schrijvers als Johan van Beverwijck, Pieter van Godewijck en zijn dochter Margaretha. In die periode verbleef ook Jacob Cats enige tijd in Dordrecht. Veel schrijvers hadden banden met de Latijnse School.

Na 1670 volgde een inzinking, maar in de loop van de 18de eeuw zien we een kentering, mede onder invloed van moderne Verlichtingsideeën en het ontstaan van diverse genootschappen, zoals Concordia et Labore. Eind 19de eeuw brak de moderniteit door in Dordrecht met meerdere auteurs van landelijke statuur, zoals Jacques Perk en Jan Veth. Perk verliet Dordrecht al op jonge leeftijd. Veth vestigde zich na zijn huwelijk buiten de stad. Top Naeff bleef Dordrecht haar leven lang trouw, evenals Marie Schmitz, die zich hier na haar huwelijk vestigde.
 

Meer berichten