Kerstherberg weer open

Het is een goede traditie om op hoogtijdagen bij elkaar te zijn; te praten, te eten en te delen. Op tweede kerstdag, 26 december, opent de kerstherberg in gebouw De Rank aan de Dubbelsteynlaan-west 70 zijn deuren om half elf 's ochtends. Vanuit de gedachte dat mensen zuinig moeten zijn op tradities wil de diaconie van de Dubbeldamse PKN-wijkgemeente een open huis organiseren voor die mensen in de wijk, in de gemeente of daarbuiten die deze dag graag naar de kerstherberg willen komen.

Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom voor koffie, een drankje en een spelletje. Tussen de middag wordt gezorgd voor soep en een broodje. Er wordt een kerstverhaal voorgelezen, er worden kerstliederen gezongen en 's middags worden er ook de bekende spelletjes gespeeld, zoals sjoelen, schaken enz. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd, die rond de klok van vijf uur wordt geserveerd.

Wie dat wil kan langskomen voor alleen een praatje en een kopje koffie, maar de gehele dag blijven kan ook, net wat ieders wensen zijn. Mensen die mee willen doen aan de warme maaltijd wordt geadviseerd zich van tevoren aan te melden via e-mailadres diaconie@pkndubbeldam.nl, dit in verband met de inkopen.

Vrijwilligers staan klaar om de bezoekers een gezellige tweede kerstdag te bezorgen.

Zoals in een kerstherberg te doen gebruikelijk is alles gratis. Bij de uitgang staat wel een bus, waarin de gasten hun vrijwillige bijdrage kunnen doneren. Met dit geld wordt geprobeerd de kerstherberg kostendekkend te houden.

De kerstherberg sluit om zeven uur in de avond weer zijn deuren.

Meer berichten