Groepsportret bij het huwelijk van Winanda Arnoldine Staring en Jan Rudolph Dronsberg van der Linden. 4-8-1897. Foto Regionaal Archief Dordrecht.
Groepsportret bij het huwelijk van Winanda Arnoldine Staring en Jan Rudolph Dronsberg van der Linden. 4-8-1897. Foto Regionaal Archief Dordrecht.

Regionaal Archief Dordrecht geeft uitleg over trouwen in de 19de eeuw en stamboomonderzoek

Het Regionaal Archief Dordrecht geeft zaterdag 7 december een workshop over archiefonderzoek. Er wordt uitgelegd hoe de huwelijkse bijlagen van de burgerlijke stand veel handige informatie op kunnen leveren bij stamboomonderzoek.

Dordrecht - In 1811 werd door keizer Napoleon de burgerlijke stand ingevoerd in Nederland. Een huwelijk moest in ieder geval door de overheid geregistreerd worden. Daarom is al sinds 1812 ieder stel dat wil trouwen verplicht om voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen. Voor die tijd trouwde men alleen voor het gerecht of voor de kerk en werd er slechts een aantekening van het voltrekken van het huwelijk in het trouwboekje gemaakt.

Voor de burgerlijke stand maakt een trouwambtenaar een huwelijksakte op. Bruid en bruidegom moeten echter voordat het huwelijk kan worden voltrokken allerlei bewijsstukken aanleveren, de zogenaamde huwelijkse bijlagen.

Deze huwelijkse bijlagen uit voorgaande eeuwen bevatten informatie die kan helpen bij stamboomonderzoek. Afschriften van doopakten, toestemmingen van ouders voor het huwelijk, het bewijs dat de bruidegom zijn militaire dienstplicht heeft vervuld, en informatie over de financiële positie van het aanstaande echtpaar. Interessant is dat het bewijs van dienstplicht een uitgebreide beschrijving van het uiterlijk van de man bevat. Erg handig, omdat fotografie in die tijd nog niet bestond. De kleur van de ogen en het haar, zijn lengte, vorm van het gezicht en voorhoofd staan bijvoorbeeld beschreven. Hierdoor is het mogelijk om een beeld te vormen van hoe voorouders er ongeveer uitzagen.

Archiefmedewerker Rosita Autar vertelt hoe en waar deze gegevens te vinden zijn en hoe de informatie gelezen en gebruikt kan worden. Deelnemers gaan ook zelf aan de slag.

De workshop is gratis.

Aanmelden kan alleen bij de balie op de dag zelf. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Praktische informatie

Zaterdag 7 december | Regionaal Archief Dordrecht, Hof 6 Dordrecht | 14:00 – 15:00 uur

Meer berichten