Rotaryclub Dordrecht plaatst wensboom

Dordrecht - Rotaryclub Dordrecht heeft het initiatief genomen met ingang van de kerstdagen een zogenaamde "Wensboom" te plaatsen in Dordrecht. Een wensboom is een houten imitatie van een boompje waarvan aan de takken blanco kaartjes hangen. Op zo'n kaartje staat het een ieder vrij om een om het even welke wens in te vullen, voor zich zelf of voor een ander , en deze te deponeren in de zich daarbij bevindende afgesloten bus. Op het kaartje dient ook naam, woonplaats en telefoonnummer te zijn ingevuld. Na enkele weken wordt de bus geleegd en gaat de organiserende commissie van de Rotaryclub na welke wensen kunnen en zullen worden vervuld. De gelukkigen zullen vervolgens worden geïnformeerd en met hen zal contact worden opgenomen. De wensen kunnen zowel betrekking hebben op een financiële bijdrage voor een bepaald doel als wel voor het aanbieden van hulp en/of begeleiding. Bijvoorbeeld met iemand naar de schouwburg gaan, het maken van een wandeling , het aanbieden van vervoer, het doen van een klusje, enz.

Heeft men na enkele weken geen bericht ontvangen, dan betekent dit dat de wens helaas niet kan worden vervuld.

De eerste plek waar de wensboom enige weken zal worden geplaatst is één van de locaties van de voedselbank. Daarna zullen supermarkten, voor zover mogelijk openbare instellingen e.d. volgen. In ieder geval plaatsen waar veel mensen komen. De Rotaryclub hoopt hiermee invulling te geven aan haar credo "Service above self"!

Meer berichten