Logo destemvandordt.nl


Herman Kersbergen: DOV belangrijke schakel

  Column

In de maand september viert de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) het 115 - jarig bestaan. Met recht een moment om met trots bij stil te staan, want het waren winkeliers uit de binnenstad die er de basis voor legden en op 16 juli 1902 de eerste statuten presenteerden. Zelfstandigen die toen al door hadden dat je – ter wille van de onderlinge solidariteit – aan enkele zaken je handen niet moest branden, zoals godsdienstige en politieke opvattingen. Spelregels die de DOV nog steeds hoog in het vaandel heeft staan.
Maar de oprichters van toen blijken een vooruitziende blik te hebben gehad, want in al die jaren is de DOV een steeds sterkere partij geworden in de Dordtse samenleving. Een ondernemersvereniging met de vinger aan de pols. Plaatselijke bestuurders die oog hadden voor het totale belang van de Dordtse samenleving. Een organisatie die met succes samenwerkt met de plaatselijke overheid, maar het ondernemersbelang altijd voor ogen heeft. Een partij die de stormbal durfde te hijsen als het om verkeersvoorzieningen ging, die op de bres stond als de gemeenteraad de auto uit de binnenstad wilde weren, dreigde met een eigen knokploeg als het in bepaalde stadsdelen onveilig werd in de avonduren. Kortom, de DOV was als organisatie in al die jaren actief bij allerhande ontwikkelingen betrokken. Ondermeer bij de plannen om winkelcentra in diverse wijken op te zetten. En niet te vergeten de betrokkenheid bij het ontwikkelen van bedrijfsterreinen en de gewenste voorzieningen die daar nodig waren. Een betrokkenheid die vooral in de afgelopen jaren positieve gevolgen heeft gehad voor het ledental van de DOV.
Al met al een organisatie die na 115 jaar nog altijd een belangrijke rol vervult in de Dordtse samenleving. Een rol die deze ondernemingsvereniging nadrukkelijk moet blijven vervullen. Zeker als het gaat om de toekomst van het stadshart van Dordrecht.
Indringende vraag voor het stadsbestuur én de ondernemers: moet ons centrum al dan niet kleiner worden?

Reageer als eerste
Meer berichten