Herman Kersbergen: Inspirerende weken

  Column

Zondag breekt de Adventstijd aan. Voorbereiding op het Kerstfeest. Gelovigen onder ons herdenken de geboorte van Jezus en verwachten zijn wederkomst op aarde. Toch zijn het evenzeer feestelijke weken voor mensen die het geloof aan de kapstok hebben gehangen. Hoe dat kan? De Britse religiewetenschapper Karen Armstrong weet het zeker: ,,In de bijbel gaat het om dingen dóen. Niet om geloven", zegt ze. Een nieuw geluid? Wel nee. De Amerikaanse president Thomas Jefferson (1743–1826) had als christen al een moderne kijk op Jezus.

Hij zag de hoofdpersoon uit het Nieuwe Testament niet als de zoon van God. Wat hem betreft liep de volwassen Jezus niet over water, veranderde geen water in wijn en wekte geen doden tot leven. Wél was Hij een belangrijke hervormer van de moraal. Een man die zelf het goede voorbeeld gaf. Wie zo de Adventsweken en het Kerstfeest beleeft put uit een bron van creativiteit en kansen. Burgers die omkijken naar elkaar, geen verongelijkte klagers maar doeners. En in onze stad zijn er duizenden die dat doen. Gelovigen én niet – gelovigen. Vrijwilligers in talloze kerken en geloofsgemeenschappen, bij de voedselbank, in verenigingen en zorginstellingen. Helpende handen die onmisbaar zijn. De stille mantelzorgers in ons midden.

En Jezus, in zijn tijd en óók vandaag een omstreden figuur, gaf er duidelijk richting aan: ,,Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was ziek en jullie bezochten mij". Hoe actueel kunnen oude woorden niet zijn. Maar Thomas Jefferson en Karin Armstrong verbinden - bedoeld of onbedoeld – gelovigen en niet –geloven met elkaar. Burgers die door de Adventsweken en het Kerstfeest nieuwe inspiratie opdoen! Die omzien naar elkaar. Op zaterdagavond 23 december kunnen we dat met elkaar vieren in Grote Kerk, waar Praise Him dat ideaal zingend handen en voeten geeft. Volkskerstzang! En iedereen is welkom.

                                                                

Meer berichten