Foto:

Hans Janssen: Verward en dan?

  Column

De verwarde medemens ligt onder het vergrootglas van politiek en hulpdiensten. Een schare belangstellenden bekommert zich om het lot van psychiatrische patiënten die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen en tussen de mazen van de hulpverlening dreigen te glippen. Opvang, indicatiestelling en vervoer lijken de belangrijkste topics. Er worden subsidies toegezegd om het probleem in kaart te brengen. Er is een nationale regiegroep geformeerd. Gemeenten, zorgverzekeraars en psychiatrische instellingen bespreken periodiek hoe dit probleem het beste is op te lossen. Aanleiding is dat de politie heeft aangegeven geen verwarde mensen of psychiatrische patiënten meer te willen vervoeren naar opvang, politiecel of ziekenhuis.

Daar zit natuurlijk wel wat in. Mensen in psychische nood horen niet achter in een politieauto of in de boeien. Niet humaan, niet verantwoord en bovenal beschadigend. De vraag is: hoe dan wel? Ik snap wel dat er gewezen wordt naar de ambulancediensten. Maar het probleem wordt hiermee ten onrechte verkleind tot een transportvraag. Een zogenaamde 'psycholance' gaat dit probleem echt niet oplossen.

De oplossing zit in de beoordelings- en opnamecapaciteit van psychiatrische zorginstellingen. Als iemand in verwarde toestand onder de aandacht komt van hulpdiensten, moet die patiënt snel worden beoordeeld door een psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige; of dat nu thuis is, of in een psychiatrische zorginstelling, of desnoods op een SEH. In grote steden zou je verwachten dat die mogelijkheid er volop is. Het tegendeel blijkt waar. Vaak moet urenlang worden gewacht op de deskundige, om vervolgens urenlang te moeten wachten op een beschikbare opnameplek, niet zelden ver buiten de eigen regio. Daar sta je dan met je psycholance!

Dit moet beter kunnen. Investeer in beoordelings- en opnamemogelijkheden binnen de eigen regio. Geef psychiatrische instellingen de middelen om deze patiënten snel en adequaat op te vangen. En geloof me: als er gereden moet worden, dan staan onze ambulances klaar!

Meer berichten