Foto:

Hans Janssen: Muziek en imago

  Column

Laatst had ik het voorrecht als gast te mogen aanschuiven bij de opening van het Internationale Kamermuziek Festival in Utrecht. Met interessante tafelgenoten werd de wereld met al zijn problemen becommentarieerd. Vluchtelingen, Trumps handelsoorlog, de ruling voor Shell, politieke benoemingen, de liefde voor de kamermuziek, de Europese Unie enzovoort. Tegenover mij zat de directeur van een hospitalitybedrijf, die met enthousiasme vertelde over zijn werk en de moeite die hij heeft om personeel te vinden met de juiste instelling en gastvrijheid. Een miljoenenbedrijf dat het moet hebben van pieken en massale bijeenkomsten. Links van mij zat een oudere advocaat die alleen nog zaken doet voor de Hoge Raad en wordt geacht zich alleen nog bezig te houden met de vraag of de juridische procedures in eerdere aanleg correct zijn toegepast.

De advocaat was gespecialiseerd in zaken waarin de goede naam en reputatie werden geschaad. Imagoschade kent vele variaties, zo legde mijn buurman uit en hij werd nog altijd verrast. Hij vertelde over een medewerker die door het mislopen van promotie willens en wetens de top van het bedrijf zwart probeerde te maken en met hulp van anderen alles in het werk stelde om de directeur onderuit te halen, wat lukte. Dit gebeurt op grote schaal, gaf mijn buurman aan. Waar eindigt rancune en begint een integriteitsschending? Ik was sprakeloos en hing aan zijn lippen. De directeur uit het verhaal gaf zich niet gewonnen en vocht met succes terug bij de Hoge Raad. "Meestal komen deze mensen nooit helemaal meer goed terecht" zo benadrukte de advocaat. "Maar er zijn altijd uitzonderingen."

Op hun vraag wat ik deed voor de kost, vertelde ik enthousiast over ons ambulancebedrijf in Zuid-Holland Zuid. Een mooie, mobiele zorginstelling waar innovatie en technologische ontwikkelingen steeds belangrijker worden, maar uiteindelijk onze professionals op straat het werk moeten doen. Operationeel, strategisch, beleidsmatig, interdisciplinair, visie en mensenwerk. Het klonk ze als muziek in de oren…

Meer berichten