Foto:

Herman Kersbergen: zorg voor de zwaksten

  Column

Ik geef het toe: we hebben treurige weken achter de rug als we het politieke steekspel in ons land de revue laten passeren. Gesol met kinderen en laffe politici, die de economische belangen hoger inschalen dan die van de burgers. Kortom, het neoliberalisme heeft ons land in zijn greep gekregen. Een stroming waarin de overheid de rol van schepper en handhaver met verve speelt. En de gevolgen kennen we inmiddels: Grootschalige bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook in onze stad is de tweedeling (arm/rijk) dit jaar weer groter geworden.

Of het allemaal nieuws is? Nee, want na de Tweede Wereldoorlog hebben de Sociaal Democraten (PvdA) en de Katholieke Volkspartij (KVP) zich tegen deze dreigende maatschappelijke ontwikkeling gekeerd. Eén van hen was de socialist Joop den Uyl. En in die dagen waren de Christen Democraten nog zijn bondgenoot. Maar sinds Wim Kok de socialistische principes aan de kapstok heeft gehangen is het in ons land goed fout gegaan.

Het neoliberalisme heeft zijn duizenden verslagen? Daarom ben ik blij vandaag in Dordrecht te wonen. Een stad die met wethouder Peter Heijkoop (CDA) nadrukkelijk heeft gekozen voor een rechtvaardig, maar sociaal beleid. Die zich bovenmatig inspant, zonder ophef, om burgers die leven van een minimuminkomen een helpende hand te reiken. En hij heeft er brede steun voor kregen in heel onze samenleving.

Daarom is er voor de DordtPas in de komende jaren veel geld beschikbaar. Een veelzijdig en gevarieerd pakket voor de minima. Peter Heijkoop, geworteld in de Alblasserwaard, geboren in een gezin waar aandacht en zorg voor de naasten geen dooddoeners waren. Zeker, niet alles zal van een leien dakje gaan, maardeze wethouder staat voor échte principes: ,,Een schild voor de zwakkeren in ons midden". Een wethouder die burgers houvast geeft.

Meer berichten