Foto:

Hans Janssen: marktwerking

  Column

De schrik zit er goed in. Twee grote streekziekenhuizen failliet en dat heeft Nederland, maar ook de minister van Volksgezondheid, geweten. Pijnlijk werd duidelijk wat een faillissement in de zorg teweeg kan brengen. Patiënten die binnen 24 uur naar andere ziekenhuizen moesten. Snel weghalen van kostbare apparatuur om schuldeisers voor te zijn. Binnen enkele dagen het personeel naar huis. Het grote wijzen naar de schuldige(n) is begonnen, maar een belangrijke vraag wordt angstvallig ontweken: Is dit nu ook het failliet van marktwerking in de zorg?

Ik zou denken van niet. Marktwerking is zo'n breed begrip dat elke discussie ontaardt in uiteenlopende meningen en betekenissen. Het heeft in deze context vooral een economische lading, waarin vraag en aanbod de prijs bepalen. Een lastig dilemma voor ziekenhuisdirecteuren die proberen hun instellingen maximaal te laten renderen. Het opbouwen van financiële reserves is noodzakelijk om te kunnen investeren en vernieuwen. Maar bij het nastreven van 'winst' voor aandeelhouders of eigenaren heb ik geen goed gevoel. Sterker nog: ik vind dat niet kunnen.

Goed beschouwd dragen alle Nederlanders bij aan het betalen van ziekenhuizen en de gezondheidszorg in algemene zin. Iedere Nederlander boven de 18 jaar betaalt elk jaar zeker zo'n 1500 euro met daarbij nog een eigen risico van 385 euro voor zijn of haar gezondheid. Een miljardenbedrag. Natuurlijk legt de rijksbegroting daar nog een aanzienlijk bedrag bovenop.

In de ambulancezorg moeten we zien uit te komen met het bedrag dat zorgverzekeraars ons elk jaar opnieuw toebedelen. Daar moeten we voor presteren, zoals kwalitatief verantwoorde zorg bieden, op tijd aankomen bij spoedpatiënten, opleidingen bijhouden, materiaal beheren, meldkamers goed laten functioneren… Uiteraard moeten we kritisch en prijsbewust inkopen. Ook dat is een aspect van marktwerking en commercieel handelen. Het beste product voor de scherpste prijs. Maar het nastreven van winst? Dat hoort daar wat mij betreft niet bij.

Meer berichten