Foto:

Hans Janssen: zorgcoördinatie

  Column

Ambulanceorganisaties in Nederland zijn ontevreden over de processen op de 112-meldkamers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie besloot enkele jaren geleden dat de alarmcentrales van alle hulpdiensten samengevoegd moesten worden op grotere schaal. Dat zou efficiënter werken, goedkoper zijn en de burger zou sneller worden geholpen. Voor onze regio vond inmiddels de verhuizing van de meldkamer plaats vanuit Dordrecht naar Rotterdam, waar een grote gemeenschappelijke meldkamer hoog boven de stad uittorent.

Verschillende ontwikkelingen dwingen ons kritisch te kijken naar meldkamerprocessen voor ambulancezorg. Oudere patiënten met complexe zorgbehoeften komen steeds vaker op de Spoedeisende Hulp terecht, met forse vertraging en wachttijden tot gevolg. Soms moet een ziekenhuis vragen om tijdelijk te worden ontzien, waardoor patiëntenstromen automatisch worden verlegd naar andere ziekenhuizen. Als de huisarts 'overloopt', wordt menigmaal een spoedambulance gebeld, terwijl dat achteraf bezien vaak niet nodig blijkt. Kortom: er is sprake van oververhitting van de acute zorgketen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent de situatie. Die introduceerde daarop een Actieplan Ambulancezorg waarvan 'zorgcoördinatie' een belangrijke pijler wordt. Dat moet als volgt gaan werken: de patiënt of hulpverlener belt met de meldkamer. Bij spoed wordt direct een ambulance gestuurd. Als de spoed wel meevalt wordt de hulpvraag snel en vakkundig door een aantal specialisten al op de meldkamer beoordeeld. Een huisarts, een specialist vanuit de GGZ, de verpleeghuiszorg en de wijkzorg bepalen samen welke hulp nodig is en waar die het beste kan worden verstrekt en verwijzen de patiënt.
Zo wordt selectiever omgesprongen met het spoedvervoer. Wachttijden en tijdelijke sluitingen worden voorkomen en ook de huisarts wordt niet meer bedolven onder overbevolkte spreekuren.

De vraag is nu of er nog plaats is voor zo'n voorziening binnen de gemeenschappelijke meldkamer hoog boven de haven van Rotterdam.

Meer berichten