Foto:

Herman Kersbergen: tandeloze musical

  Column

Laten we eerlijk zijn: we horen niemand meer praten over The Passion in onze stad. Prachtige stadspromotie en Gerben Baaij van Dordrecht Marketing weet er wel raad mee. Maar wat bij mij is blijven hangen is de column van Rosanne Hertzberger in NRC Handelsblad, geschreven enkele dagen na de tv uitzending. Een column die het doordenken zeker waard was, al was het maar omdat Rosanne er blijk van geeft de invloed en de betrokkenheid van kerken en geloofsgemeenschappen in het verleden te kennen. Want waarom was het thema dit jaar 'Je bent niet alleen'?

De columniste herinnert er fijntjes aan dat juist de gelovigen in het verleden via hun kerkgenootschappen ongelofelijk veel hand- en spandiensten verrichtten in de samenleving. Nee, ze timmerden niet aan de weg, maar deden het als iets van zelfsprekends. En ja, dat mist Rosanne vandaag.

Dus omschrijft ze het christendom nu als een 'tandeloze musical', met verwijzing naar The Passion. ,,Een prachtig theater", concludeert ze, ''maar het vertegenwoordigt een nare ontwikkeling, want in het verleden had de kerk nog wel iets meer te bieden dan geloof, zingeving en een gebouw. Want in de kerk was je niet alleen. Daar vierde je elkaars life events".

Een kritische noot dus van Rosanne en dat mag! Maar zelf denk ik er toch iets genuanceerder over. Ja, zeker, de geloofsgemeenschappen timmeren niet nadrukkelijk meer aan de weg, want we leven in een andere tijd. Maar in een stad als Dordrecht zijn nog wekelijks honderden gelovigen in alle stilte aan de slag om een helpende hand te bieden. Vrijwillig en zonder uiterlijk vertoon. Hun credo: ,,Doe wel en zie niet om" en de story van The Passion is één van hun inspiratiebronnen.

Ja, het kerkelijk landschap is drastisch veranderd dus ook veel opvattingen en inzichten. Of zoals Wopke Hoekstra, minister van financiën, het in het dagblad Trouw erkende: ,,Ik zweef tussen geloof, ongeloof en twijfel, en wat rest is mysterie". Een inspirerende wijsheid. Voor gelovigen én ongelovigen.

Meer berichten