Foto:

Hans Janssen: Ons pensioen

  Column

Het zal niemand zijn ontgaan: het is spannend aan het pensioenfront. Werkgeversbonden hebben nu ook zelf aangegeven dat er iets moet veranderen. Dat wil wat zeggen. Ons pensioen zou tot de beste van de wereld behoren, hoor ik vaak. Is dat zo?

Waar we vroeger nog konden genieten van het eindloon als pensioenbedrag na ons 65e jaar, is dit inmiddels versoberd. Bij vrijwel alle pensioenfondsen krijgen we inmiddels een pensioen dat is gebaseerd op een gemiddelde: het uiteindelijke pensioen hangt af van het aantal jaren dat we pensioen hebben opgebouwd.

Maar dan zijn we er nog niet. Want onze afgedragen pensioengelden worden beheerd in beleggingsfondsen. Het rendement is afhankelijk van veel factoren. Momenteel zorgen de handelsoorlogen die Trump wereldwijd veroorzaakt voor grote waardeverminderingen op de beurzen. Economische groei is immers een aanjager van beurskoersen.

In Nederland zijn Indexering, dekkingsgraden en hoogte van de pensioenleeftijd de belangrijkste gespreksonderwerpen. Met name de berekeningsgrondslag van de dekkingsgraad is een interessante. Als ze daar niet uit gaan komen met de vakbonden, hebben wij met elkaar vette pech en zullen onze pensioenbedragen mogelijk naar beneden moeten worden bijgesteld. En een verlaging van ons pensioen staat in schril contrast met de economische groei en welvaart in Nederland.

Dan is er nog een ander dingetje: de pensioengerechtigde leeftijd en de zware beroepen. Iedereen kan zich iets voorstellen bij stratenmakers die grote delen van de dag krom en voorovergebogen werken. Maar hoe bepaal je verder wat een zwaar beroep is? Moeten we het aantal verbrande calorieën meten? Ploegendienst en nachtwerk erbij betrekken? Lastig als je moet uitleggen waarom je een zwaar beroep hebt als treinmachinist vanwege de mentale belasting. Ik mag toch hopen dat beleidsmakers ook eens komen kijken in onze ziekenhuizen en bij ambulancediensten om te praten over de voortdurende mentale en fysieke belasting van het werk.

Hoezo zware beroepen?

Meer berichten