Foto:

Thomas van der Es: veel vlinders, maar vooral migranten!

  Column

door Thomas van der Es

Dordrecht - Wie heeft hem nog niet gezien? De afgelopen weken leken er wel meer distelvlinders dan bezoekers in de Biesbosch! Een invasie is gaande! We waren even overspoeld met deze immigrant.

Daar waar we eerder dit jaar al opmerkte in 'libellenland' dat zwervers uit Zuid-Europa op drift geraakt waren, is het nu aan de vlinders. Dat beperkt zich niet alleen tot Biesbosch natuur, in vele Dordtse tuinen zullen de afgelopen weken distelvlinders gezien zijn. Een pure trekvlinder. Ze komen met de juiste wind en luchtstroming op drift richting (noord) West- Europa. Een deel komt zelfs uit Afrika! Dit voorjaar werden de eerste waargenomen en die hebben zich wellicht al voortgeplant.

De tweede golf met aankomst van distelvlinders beleefde we de afgelopen weken. Ik heb het nog nooit zo heftig meegemaakt en straks zal de balans opgemaakt worden door de Vlinderstichting over de definitieve aantallen. Op een rondje vlinderstruiken tel ik er vele tientallen. Een vlinderstruik langs de Zeedijk leverde ruim 60 distelvlinders, een enkele kleine vos en 20 atalanta's . Atalanta's zijn ook deels meegekomen op de trekgolf uit het zuiden, maar hun aantallen zijn zeker lager.

De laatste trekvlinder die zich ook aardig laat bekijken is op dit moment de Oranje Luzernevlinder. Vorige week zag ik er op de bloemrijke Kop van de Oude Wiel in de Sliedrechtse Biesbosch vele tientallen op rode klaver, duizendblad en knoopkruid. Precies in een blok wat nog niet gemaaid was en bewust gespaard was voor insectenfauna.

De knaloranje vlinders met zwarte vleugelpunten zijn eenmaal geland niet super nauwkeurig. Vlinderstruiken, leverkruid en andere bloemen ( liefst inheems) zijn populair. Distels en andere ruige kruiden zijn de plekken waar ze eitjes op afzetten. Melkdistels, kruisdistels die wij vaak zien als onkruiden kunnen in ruige hoekjes een uitkomst bieden voor de soort.

In een hele korte cyclus ontwikkelt zich een nieuwe distelvlinder. Van ei, naar rups naar imago (volwassen individu)

Vervolgens fladderen ze nog wat rond en gaat een deel naar Zuid- Europa. In Nederland kunnen distelvlinders namelijk niet overwinteren. Althans nog niet? Bij vorst zullen ze dat nu nog niet overleven.

De aanwezigheid van tal van distelvlinders zegt niet zoveel over de nationale vlinderstand opzichzelf overigens. Soorten die Nederlandse bloemen en planten nodig hebben als nectar en als waardplant doen het in sommige plekken van ons land helemaal niet goed dit seizoen. Vooral de droogte kwam hard aan bij geïsoleerde populaties van veensoorten in het oosten van het land. Door alle vlindervreugde in de tuinen en parken wil je het bijna even vergeten..!

Meer berichten